บริการแต่งหน้า-เกล้าผมฟรี ให้กับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ร.พ.บ้านแพ้ว