ผลงานการออกแบบแต่งหน้า เกล้าผม ของนักเรียนช่างเสริมสวย